Doanh nghiệp

Giải Pháp Việt

Websites: http://www.vietsolutionis.com/

Thành lập vào đầu năm 2010, Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin Giải Pháp Việt (tên giao dịch quốc tế: VIET SOLUTION INFORMATION SYSTEM COMPANY LIMITED) Công ty chuyên sâu Thiết kế, Tư vấn các giải pháp, Tư vấn Đấu thầu, Giám sát thi công …trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp về Công nghệ thông tin. Trải qua không ít khó khăn và thách thức nhưng với sự  năng động, nhiệt huyết của đội ngũ kỹ sư, chuyên viên trẻ dám nghĩ dám làm, cùng sự ủng hộ và tin cậy của quý Khách hàng đã giúp cho VietSolution từng bước khẳng định vị trí của mình là Công ty chuyên sâu Thiết kế, Tư vấn các giải pháp, Lập dự án,Tư vấn Đấu thầu, Giám sát thi công …trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp về Công nghệ thông tin có uy tín và chất lượng. Chúng tôi được Ban nghành tin tưởng giao cho nhiệm vụ Công ty chuyên sâu Thiết kế, Tư vấn các giải pháp, Lập dự án, Tư vấn Đấu thầu, Giám sát thi công …trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp về Công nghệ thông tin cho các Ban nghành, cho các Doanh nghiệp, được góp sức mình vào công cuộc phát triển đất nước. Đó là động lực to lớn giúp tập thể VietSolution thêm vững tin để tiếp tục con đường mình đã lựa chọn.

Trong xu thế hội nhập và phát triển, VietSolution từng bước liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để cung cấp cho thị trường các sản phẩm phần mềm tốt nhất, với chi phí phù hợp nhất và dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo nhất.

 

 MỤC TIÊU:

        Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của Quý Khách hàng, song hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình hoạt động, mang đến những giải pháp toàn diện với công nghệ mới nhất, chúng tôi luôn nhắc nhở mình không ngừng nỗ lực để đón đầu các xu hướng công nghệ và sáng tạo các giải pháp giúp Doanh nghiệp  tối ưu hóa bài toán chi phí và thời gian. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, chúng tôi đã đưa ra những định hướng phát triển nền tảng sau:

  • Công ty chuyên sâu Thiết kế, Tư vấn các giải pháp, Tư vấn Đấu thầu, Giám sát thi công …trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp về Công nghệ thông tin.
  • Tư vấn và Lập dự án về Công nghệ Thông tin
  • Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho khối Chính phủ: cổng thông điện tử Portal, Dịch vụ hành chính công, phần mềm một cửa điều hành công việc.
  • Là  nhà  tích  hợp  và  chuyển  giao  công  nghệ  tiên  tiến  cho  MICROSOFT, ORACLE, SUN như các ứng dụng ERP: SAP, Oracle Businees Suite, Dynamic AX Axapta, …
  • Là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ Khách hàng cho Hewlett- Packard,  IBM, NETCOMM, CISCO, AMP,.
  • Phát  triển phần  mềm và gia công phần  mềm, xây  dựng các  ứng  dụng Web Intranet/Internet, thiết kế Website, xây dựng các ứng dụng Thương mại điện tử B2C, B2B cho khối Doanh nghiệp

Doanh nghiệp khác