Biểu mẫu liên hệ trực tuyến

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 54371161

Fax: (84-8) 37155486

Email: hongnguyen@vbi.com.vn

Website: http://sbi.vbi.vn