Trang chủ → Tin tức

Chính sách ưu đãi về Quỹ khởi nghiệp dành cho doanh nghiệp trực thuộc QTSC Incubator

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung - QTSC Incubator có thể tiếp cận chương trình ưu đãi tín dụng của Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, BSSC hợp tác cùng QTSC Incubator trong việc hỗ trợ các Doanh nghiệp cần nguồn vốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh.

Tin liên quan