Trang chủ → Dịch vụ

Dịch vụ BDS

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

STT

NỘI DUNG

USD

VND

GHI CHÚ

1

Văn phòng

5.5

115,500.00

/m²

2

Phòng họp nhỏ

20

420,000.00

ngày

3

Phòng đào tạo

35

735,000.00

ngày

4

Phòng hội truyền thông

60

1,260,000.00

ngày

5

Văn phòng chia sẻ

4

84,000.00

ngày

6

Dịch vụ tổ chức đào tạo

120

2,520,000.00

ngày

7

Phòng hội nghị 30 người

75

1.500.000

ngày

8

Máy tính

10

200.000

tháng

9

Điện thoại

1

20.000

tháng

10

Máy chủ

75

1.500.000

tháng

11

Bàn làm việc

1.5

30.000

tháng

12

Câu lạc bộ DN

35

750.000

ngày

13

Dịch tea break

1.5

30.000

Ngày/người

14

Tư vấn phát triển DN

10

200.000

Giờ

15

Giá điện

.08

1.965

kw

Dịch vụ khác