Trang chủ → Dịch vụ

Dịch vụ cho thuê văn phòng

SBI cung cấp văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp SMEs hoạt động trong lĩnh vực CNTT và dịch vụ công nghệ thống tin. Môi trường làm việc hiện đại, với đầy đủ các tiện nghi như phòng họp, phòng đào tạo, phòng kiểm tra phần mềm, phòng hội nghị, phòng video conference và nhiều tiện ích khác. Hay liên hệ với chúng tôi để được trải nghiệm.

Dịch vụ khác