Thông tin chiêu sinh

  • image1

    Chuyên viên kiểm thử phần mềm

    CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM - 72 giờ (1,5 tháng) - 3.400.000đ Lớp Ngày khai giảng Ngày thi dự kiến Học trực tiếp trong phong máy Địa điểm LCTP1_TA 15/02/2012 26/03/2012 Thứ 2 - 4 -6 (17.30 - 21.30) P. 31 - Lầu...

  • image1

    “QUẢN TRỊ MARKETING THỜI KINH TẾ BẤT ỔN”

                TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH  NGHIỆP               PHẦN MỀM QUANG TRUNG - SBI   CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ & CNTT BDS     THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO...